93% van de tonijn die we kopen is FOUTE tonijn

Bron: analyse IRI dataset Visconserven 2017-2018

boot met 93% foute tonijn

Slechts 3% van alle blikjes wordt duurzaam met een hengel gevangen.

hengel met 4% tonijn

In 2018 gingen ruim 41 miljoen blikjes tonijn over de toonbanken van de Nederlandse supermarkten.

In 2018 gingen ruim 41 miljoen blikjes tonijn over de toonbanken van de Nederlandse supermarkten. Tonijn uit blik is daarmee het meest gegeten visproduct van Nederland. Uit de verkoopcijfers blijkt echter dat er iets ongelofelijk misgaat met de tonijnconsumptie.Slechts 7,39% van deze enorme hoeveelheid blikjes droeg het MSC-keurmerk, de standaard certificering voor duurzaam gevangen wilde vis. Echter, om verantwoord tonijn te consumeren, dient deze met hengel en lijn te zijn gevangen. Dit is de enige duurzame vangstmethode. Een schrijnende 3,11% van alle tonijn uit blik die werd geconsumeerd, voldeed aan deze eisen. Wat dat betekent? Dat 38,3 miljoen blikjes over de toonbank zijn gegaan gevuld met tonijn die niet of niet volledig duurzaam is gevangen. Dit moet en kan anders. Lees hieronder meer over wat foute, redelijke en goede tonijn precies zijn, hoe jij kunt bijdragen en wat de gevolgen zijn voor de tonijn en andere oceaanbewoners als we deze cijfers negeren.

93%FOUTE
TONIJN

4% REDELIJKE
TONIJN

3%GOEDE
TONIJN

De FOUTE, redelijke en goede tonijn

hand-red

FOUTE
TONIJN

Methode
Hengel en lijn is de meest duurzame manier om tonijn te vangen (bron: Greenpeace.org). Echter, 91% van de wereldwijde skipjack tonijnvangst vindt middels andere methodes plaats. Het grootste deel van de tonijn wordt met ringnetten gevangen. Dit zijn enorme netten waarmee geïndustrialiseerde schepen grote scholen tonijn in één keer binnen halen. Tonijnbestanden worden met deze methode overbevist. Er wordt dusdanig veel gevangen dat de tonijnpopulaties onder zware druk komen te staan, met de kans dat deze visbestanden in de toekomst zullen verdwijnen.

Bijvangst
Bij het vissen met ringnetten vindt tevens veel bijvangst plaats. Er worden ook andere zeedieren gevangen, met in veel gevallen sterfte tot gevolg. Hiertoe behoren kwetsbare en bedreigde soorten als schildpadden, marlijnen, haaien en andere tonijnsoorten zoals grootoog- en blauwvintonijn (bron: FAO).

Meer dan 40% van de tonijn die met ringnetten wordt gevangen, wordt gevangen met behulp van lokvlotten (FAD’s), ofwel Fish Aggregating Devices (bron: ISS-Foundation). Dit zijn drijvende objecten in zee die vis middels voedsel aantrekken. Als er genoeg vis rond een FAD zwemt, wordt door de vissers alles wat eromheen zwemt gevangen. Bij het gebruik van FAD’s kan de bijvangst oplopen tot wel 13% van de totale vangst (bron: goedevis.nl). Naast bijvangst sterven naar schatting jaarlijks 300.000 walvissen, dolfijnen en bruinvissen doordat ze verstrikt raken in achtergebleven netten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak van walvisachtigen (bron: WNF).

grey-hand

REDELIJKE
TONIJN

Methode Tot de categorie ‘redelijke tonijn’ behoort de tonijn die is gecertificeerd met het MSC-keurmerk voor duurzaam gevangen vis en met een ringnet is gevangen. In tegenstelling tot de vangst met ringnetten onder de kop ‘foute tonijn’ wordt deze tonijn gevist uit gezonde visbestanden en wordt er geen gebruik gemaakt van lokvlotten.

Bijvangst
De visserijen die ‘redelijke tonijn’ vangen, vissen weliswaar met ringnetten, maar nemen maatregelen om bijvangsten te verminderen. Daarbij houden ze zich strikt aan het beheer van het visbestand. Ze vangen nooit meer dan gedefinieerd in de MSC-certificering zodat de populatie in het visbestand op peil blijft. De bijvangsten van deze visserijen bedragen desalniettemin tot maximaal 5% van de vangst die in veel gevallen overboord gaan met mogelijke sterfte tot gevolg.

Opmerkelijk is dat de boten die deze MSC-gecertificeerde tonijn aan land brengen, ook niet-MSC-gecertificeerde tonijn aanlanden. Ze vangen eerst een deel van hun totale dagvangst uit een gezond visbestand. Daarna varen ze naar een plek waar ze veel meer tonijn, met veel minder inspanning kunnen binnenhalen, vaak in tegenstelling tot hun eerdere vangsten wél middels lokvlotten. Zo vissen ze het overige deel van hun dagvangst. De vangsten blijven weliswaar gescheiden, maar de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan gezonde oceanen is discutabel.

Om verwarring te voorkomen: MSC-certificering is te allen tijde de standaard bij aankoop van wild gevangen vis. In het geval van tonijn is er binnen de groep van MSC-gecertificeerde visserijen echter wel degelijk een betere keus.

hand-green

GOEDE
TONIJN

Methode
Goede tonijn is zowel hengel gevangen als MSC-gecertificeerd. Deze tonijn wordt één voor één – vis voor vis – gevangen door een visser met een hengel. Per tonijnboot zijn tien tot vijftien vissers aan boord. Greenpeace.org: ‘Dit is de meest duurzame vismethode waarbij de school tonijn met hengels vanaf het achterdek gevangen wordt: niet destructief en (nagenoeg) geen bijvangst.’

Bijvangst
De bijvangst bij deze methode is nagenoeg nihil. De mogelijk aanwezige bijvangst – minder dan 1% – gaat weer levend over boord. Daarbij is hengelvisserij kleinschalig; het is onmogelijk om met hengel en lijn hele scholen tonijn te vangen. De tonijnbestanden blijven daardoor met deze vangstmethode op een gezond peil.

Uitsluitend hengel gevangen tonijn is niet voldoende. De vis moet daarnaast gecertificeerd zijn met het MSC-certificaat. Het MSC garandeert onafhankelijk dat de visbestanden gezond en goed beheerd zijn.

Sociaaleconomisch
Een andere pre om uitsluitend hengel en lijn gevangen tonijn te consumeren heeft alles te maken met de visser die de tonijn vangt. Wereldwijd werken zo’n 120 miljoen mensen in de visserij. Hiervan werkt 90% in kleinschalige visserijen (bron: World Bank, 2017). Maar liefst 97% van de mensen die in kleinschalige visserijen werkt, woont in ontwikkelingslanden (bron United Nations, 2019). Zij zijn levensafhankelijk van visserij. Juist de kleinschalige tonijnvisserijgemeenschappen in ontwikkelingslanden vissen met hengel en lijn. Het is belangrijk deze gemeenschappen te ondersteunen.

BLIK op morgen

Het is nu helder waarom, zowel ten behoeve van de oceanen als de lokale visserijgemeenschappen, het noodzakelijk is uitsluitend te kiezen voor duurzaam gevangen tonijn. Waarom is het aanbod dan nog zo klein?

Sinds 2004 – toen ik actief werd op het gebied van verantwoord gevangen vis – heb ik me intensief beziggehouden met de duurzame ontwikkeling binnen de visconserven branche. In 2008 kwam het eerste MSC gecertificeerde tonijnblik op de markt. De American Albacore Fishing Association (AAFA) ontving als eerste tonijnvisserij op de wereld het MSC certificaat. Jaren later kwamen er meerdere tonijnvisserijen op de markt die MSC gecertificeerde tonijn aanboden. Echter, de groei van het aantal visserijen bracht geen substantiële groei mee van het aanbod gecertificeerde vis in het blikkenschap.

De toonaangevende conservenmerken in Nederland zoals John West, Rio Mare en Princes beloven al jaren het beter te gaan doen. De moeizame mini stapjes die deze merken doen voelt bij mij meer aan als greenwashing dan een intrinsieke motivatie om beter zorg te dragen voor de oceanen. Maar waarschijnlijk is dit ook niet in hun belang. Immers, efficiënte vismethodes leveren meer geld op, en in bepaalde gevallen bezitten ze hun eigen schepen die niet zomaar aan de ketting gelegd kunnen worden. Meer dan 15 jaar later is er eigenlijk bar weinig veranderd. Het is tijd voor een grote verandering.

Maar is er dan wel voldoende duurzaam gevangen tonijn? Jazeker. Morgen zouden we in Nederland geheel over kunnen stappen naar het meest duurzame aanbod: hengelgevangen en MSC gecertificeerde tonijn. Daar wordt voldoende vis, op een goede manier, voor gevangen. Op deze manier zorgen we niet alleen voor lokale visserijgemeenschappen maar zorgen we er ook voor dat volgende generaties van tonijn kunnen blijven genieten.

 

FOUTE tonijn feiten

“Moeten we dan stoppen? Nee! maar zorg er wel voor dat je een goede keuze maakt”

Bart van Olphen

hand-green-border

DOE MEE

Nu iedereen weet wat de desastreuze gevolgen zijn van onverantwoorde tonijnvisserij staat ons allen samen een belangrijke taak te vervullen: een harde vuist maken tegen niet-duurzame tonijn uit blik. Wat kun jij doen?
Simpel! Stop met het eten van foute tonijn en kies voor de juiste (hengelgevangen en MSC-gecertificeerd).
Help onze boodschap verspreiden! Laat hieronder je 
e-mailadres achter en ontvang een campagne visual waarmee jij een statement kunt maken. Deel de visual op al jouw social media kanalen met #stopfoutetonijn of deel hier de campagne via Facebook.

E-mailadres

Gegevens verwerking

 

 

“De oplossing is simpel. Je kunt vandaag beginnen met het eten van duurzame tonijn”

Bart van Olphen

In de MEDIA

“blogger start actie tegen foute tonijn”

“goede tonijn uit blik”

“Bart van Olphen over foute tonijn en bijvangst”

“geen ellende meer uit zee”
“tonijn uit blik”
“Bart van Olphen over foute tonijn
“Stop foute tonijn”
“stop foute tonijn”
“93% van de tonijn in de supermarkt is foute tonijn”
“tonijn bijna altijd fout gevangen en is dan ook niet duurzaam”

“Dit is mis met bijna alle blikjes”

De CAMPAGNE op social media

Tag je foto met hashtag #stopfoutetonijn en steun de campagne!

Wat zit er in mijn BLIK ?

Je vindt tonijn in vele soorten en maten in diverse oceanen verspreid over de wereld. De voornaamste soort in blik is de skipjack tonijn. Skipjack is een roofvis en zwemt in grote scholen, die je veelal treft in de stille oceaan. Naast skipjack vind je ook Albacore tonijn in blik, maar in veel mindere mate.

VANGEN: zo moet het (niet)

Hengel gevangen

 • Bijvangst nagenoeg nihil en kan indien levend terug in zee
 • Overbevissing uitgesloten
 • Creëert werkgelegenheid voor lokale visserijgemeenschappen

Ringnetten

 • Veel dode bijvangst
 • Overbevissing ligt op de loer
 • Verloren netten zorgen voor vervuiling, schade en gevaar voor ecosysteem

Overig

Longliners

 • Extreem veel dode bijvangst (ook vogels)
 • Verloren lijnen zorgen voor vervuiling, schade en gevaar voor ecosysteem

Trawlers

 • Veel dode bijvangst
 • Overbevissing ligt op de loer
 • Beschadiging van de zeebodem

Kieuwnetten

 • Veel dode bijvangst
 • Verloren netten zorgen voor vervuiling, schade en gevaar voor ecosysteem

Dynamiet en gif (cyanide)

 • Verwoest koraalrif
 • Dood grote hoeveelheden vis en andere zeedieren
duim-omlaag

LOZE beloftes

Grote merken als Rio Mare, Princes en John West doen ons al jaren beloften over hun transitie naar duurzaam gevangen tonijn. Vooralsnog worden deze beloftes niet waargemaakt. Lees hier welke loze beloftes ze maken.

Princes

Visconservenmerk Princes heeft op haar website staan dat ‘het als bedrijf het doel heeft om alleen tonijn in te kopen van MSC-gecertificeerde visserijen of van Fishery Improvement Projects (FIP) die mogelijk in de toekomst in aanmerking komen voor MSC-certificering’. Echter, in 2018 was slechts een deel van het aantal Princes tonijnblikjes (inclusief Statesman, dat ook onder Princes valt) MSC-gecertificeerd. De FIP’s zijn geen duurzaam gecertificeerde visserijen. www.princes.eu

Rio Mare

In 2017 kwam volgens Rio Mare 52,4% bij al hun tonijn bij MSC-gecertificeerde visserijen of van Fishery Improvement Projects (FIP) die mogelijk in de toekomst in aanmerking komen voor MSC-certificering vandaan. Ze scharen MSC en FIP onder één noemer. Echter de FIP’s zijn visserijen die niet duurzaam gecertificeerd zijn. Ze bieden in 2018 slechts drie producten onder MSC aan.
www.riomare.com

John West

Thai Union Group PCL, het moederbedrijf van John West en één van ’s werelds grootste leveranciers van vis, roept al jaren dat het haar tonijn duurzaam wil gaan vangen. Inmiddels is toegezegd dat in 2020 minimaal 75% van de tonijn duurzaam gevangen moet zijn. Onder duurzaam verstaat John West het volgende: ‘tonijn van visserijen die ofwel Marine Stewardship Council (MSC) gecertificeerd zijn, ofwel onderdeel uitmaken van een Fishery Improvement Projects (FIP’s) om zodoende in aanmerking te komen voor MSC-certificering.’ Echter, de FIP’s zijn geen duurzaam gecertificeerde visserijen.
www.john-west.nl

Fish Tales

Alle tonijn producten van Fish Tales die je vindt in de supermarkt zijn MSC gecertificeerd en hengel gevangen. Het beleid is om alleen en uitsluitend met dergelijke tonijnvisserijen samen te werken.
www.fish-tales.com

PERSKIT

Download de media kit hier

De Good Fish Foundation ondersteunt de boodschap:
‘Koop geen ongecertificeerde bliktonijn’.